Dịch của 飢荒 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
飢荒
Tiếng Trung phồn thể
飢荒

Thứ tự nét cho 飢荒

Ý nghĩa của 飢荒

  1. nạn đói
    jīhuang

Các ký tự liên quan đến 飢荒:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc