Dịch của 饶命 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
饶命
Tiếng Trung phồn thể
饒命

Thứ tự nét cho 饶命

Ý nghĩa của 饶命

  1. để cứu rỗi cuộc sống của sb
    ráomìng

Các ký tự liên quan đến 饶命:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc