Dịch của 首先…然后… trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
首先…然后…
Tiếng Trung phồn thể
首先…然後…

Thứ tự nét cho 首先然后

Ý nghĩa của 首先…然后…

  1. đầu tiên và sau đó...
    shǒuxiān...ránhòu...

Các ký tự liên quan đến 首先…然后…:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc