Dịch của 首演 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
首演
Tiếng Trung phồn thể
首演

Thứ tự nét cho 首演

Ý nghĩa của 首演

  1. đêm đầu
    shǒuyǎn

Các ký tự liên quan đến 首演:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc