Dịch của 首爾 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
首爾
Tiếng Trung phồn thể
首爾

Thứ tự nét cho 首爾

Ý nghĩa của 首爾

  1. Seoul
    Shǒu'ěr

Các ký tự liên quan đến 首爾:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc