Dịch của 首选 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
首选
Tiếng Trung phồn thể
首選

Thứ tự nét cho 首选

Ý nghĩa của 首选

  1. sự lựa chọn đầu tiên; ưa thích
    shǒuxuǎn

Các ký tự liên quan đến 首选:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc