Dịch của 馬上 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
馬上
Tiếng Trung phồn thể
馬上

Thứ tự nét cho 馬上

Ý nghĩa của 馬上

  1. ngay lập tức, ngay lập tức
    mǎshàng

Các ký tự liên quan đến 馬上:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc