Dịch của 马步 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
马步
Tiếng Trung phồn thể
馬步

Thứ tự nét cho 马步

Ý nghĩa của 马步

  1. tư thế ngựa
    mǎbù

Các ký tự liên quan đến 马步:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc