Dịch của 马达加斯加 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
马达加斯加
Tiếng Trung phồn thể
馬達加斯加

Thứ tự nét cho 马达加斯加

Ý nghĩa của 马达加斯加

  1. Madagascar
    Mǎdájiāsījiā

Các ký tự liên quan đến 马达加斯加:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc