Dịch của 驳斥 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
驳斥
Tiếng Trung phồn thể
駁斥

Thứ tự nét cho 驳斥

Ý nghĩa của 驳斥

  1. bác bỏ
    bóchì

Các ký tự liên quan đến 驳斥:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc