Tiếng Trung giản thể

驿站

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 驿站

  1. nhà bưu điện
    yìzhàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

驿站长
yìzhàn cháng
giám thị
在驿站休息
zài yìzhàn xiūxī
nghỉ ngơi ở nhà bưu điện

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc