Dịch của 骊山 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
骊山
Tiếng Trung phồn thể
驪山

Thứ tự nét cho 骊山

Ý nghĩa của 骊山

  1. Núi Li
    Líshān

Các ký tự liên quan đến 骊山:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc