Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 骤

  1. đột ngột
    zhòu
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

掌声骤起
zhǎngshēng zhòuqǐ
tiếng vỗ tay bắt đầu đột ngột
天气骤变
tiānqì zhòubiàn
thời tiết đã thay đổi đột ngột
骤立
zhòulì
đột ngột đứng lên
骤雷
zhòuléi
một tiếng sét bất ngờ
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc