Dịch của 骨骼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
骨骼
Tiếng Trung phồn thể
骨骼

Thứ tự nét cho 骨骼

Ý nghĩa của 骨骼

  1. bộ xương
    gǔgé

Các ký tự liên quan đến 骨骼:

Ví dụ câu cho 骨骼

阻碍骨骼生长
zǔài gǔgé shēngzhǎng
cản trở sự phát triển của xương
骨骼催化剂
gǔgé cuīhuàjì
chất xúc tác xương
骨骼系统
gǔgé xìtǒng
hệ thống xương
四肢骨骼
sìzhī gǔgé
bộ xương dạng thấu kính
人体骨骼
réntǐ gǔgé
bộ xương người
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc