Dịch của 高挺 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
高挺
Tiếng Trung phồn thể
高挺

Thứ tự nét cho 高挺

Ý nghĩa của 高挺

  1. được bắc cầu cao (của mũi)
    gāotǐng

Các ký tự liên quan đến 高挺:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc