Dịch của 高管 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
高管
Tiếng Trung phồn thể
高管

Thứ tự nét cho 高管

Ý nghĩa của 高管

  1. giám đốc điều hành
    gāoguǎn

Các ký tự liên quan đến 高管:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc