Dịch của 高见 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
高见
Tiếng Trung phồn thể
高見

Thứ tự nét cho 高见

Ý nghĩa của 高见

  1. ý kiến nhìn xa trông rộng của bạn
    gāojiàn

Các ký tự liên quan đến 高见:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc