Dịch của 高階 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
高階
Tiếng Trung phồn thể
高階

Thứ tự nét cho 高階

Ý nghĩa của 高階

  1. cấp độ cao
    gāojiē

Các ký tự liên quan đến 高階:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc