Dịch của 鬣狗 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鬣狗
Tiếng Trung phồn thể
鬣狗

Thứ tự nét cho 鬣狗

Ý nghĩa của 鬣狗

  1. Linh cẩu
    liègǒu

Các ký tự liên quan đến 鬣狗:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc