Dịch của 鬥牛 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鬥牛
Tiếng Trung phồn thể
鬥牛

Thứ tự nét cho 鬥牛

Ý nghĩa của 鬥牛

  1. đấu bò tót
    dòuniú

Các ký tự liên quan đến 鬥牛:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc