Dịch của 鱼和熊掌不可兼得 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鱼和熊掌不可兼得
Tiếng Trung phồn thể
魚和熊掌不可兼得

Thứ tự nét cho 鱼和熊掌不可兼得

Ý nghĩa của 鱼和熊掌不可兼得

  1. Bạn không thể có cả hai cách
    yú hé xióngzhǎng bùkě jiāndé

Các ký tự liên quan đến 鱼和熊掌不可兼得:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc