Dịch của 鱼类 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鱼类
Tiếng Trung phồn thể
魚類

Thứ tự nét cho 鱼类

Ý nghĩa của 鱼类

  1. người câu cá
    yúlèi

Các ký tự liên quan đến 鱼类:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc