Dịch của 鱼钩 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鱼钩
Tiếng Trung phồn thể
魚鉤

Thứ tự nét cho 鱼钩

Ý nghĩa của 鱼钩

  1. lưỡi câu
    yúgōu

Các ký tự liên quan đến 鱼钩:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc