Dịch của 鲁迅 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鲁迅
Tiếng Trung phồn thể
魯迅

Thứ tự nét cho 鲁迅

Ý nghĩa của 鲁迅

  1. Lỗ Tấn, một nhà văn
    Lǔxùn

Các ký tự liên quan đến 鲁迅:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc