Dịch của 鲫鱼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鲫鱼
Tiếng Trung phồn thể
鯽魚

Thứ tự nét cho 鲫鱼

Ý nghĩa của 鲫鱼

  1. thánh giá
    jìyú

Các ký tự liên quan đến 鲫鱼:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc