Dịch của 鳌头 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鳌头
Tiếng Trung phồn thể
鰲頭

Thứ tự nét cho 鳌头

Ý nghĩa của 鳌头

  1. nơi đầu tiên
    áotóu

Các ký tự liên quan đến 鳌头:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc