Dịch của 麒麟 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
麒麟
Tiếng Trung phồn thể
麒麟

Thứ tự nét cho 麒麟

Ý nghĩa của 麒麟

  1. kỳ lân
    qílín

Các ký tự liên quan đến 麒麟:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc