Dịch của 黄埔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
黄埔
Tiếng Trung phồn thể
黃埔

Thứ tự nét cho 黄埔

Ý nghĩa của 黄埔

  1. Sông Hoàng Phố và quận
    Huángpǔ

Các ký tự liên quan đến 黄埔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc