Dịch của 黑奴 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
黑奴
Tiếng Trung phồn thể
黑奴

Thứ tự nét cho 黑奴

Ý nghĩa của 黑奴

  1. nô lệ da đen
    hēinú

Các ký tự liên quan đến 黑奴:

Ví dụ câu cho 黑奴

大批黑奴
dàpī hēinú
số lượng lớn nô lệ
运送黑奴的船只
yùnsòng hēinú de chuánzhī
tàu chở nô lệ
解放黑奴
jiěfàng hēinú
sự giải phóng
黑奴贩子
hēinú fànzǐ
thương nhân nô lệ
黑奴居住的小屋
hēinú jūzhù de xiǎowū
cabin nơi nô lệ sống
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc