Dịch của 默认 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
默认
Tiếng Trung phồn thể
默認

Thứ tự nét cho 默认

Ý nghĩa của 默认

  1. Cài đặt mặc định
    mòrèn

Các ký tự liên quan đến 默认:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc