Tiếng Trung giản thể

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 點

 1. đặt hàng
  diǎn
 2. giờ
  diǎn
 3. điểm, chấm, thả
  diǎn
 4. căng thẳng, thúc đẩy
  diǎn
 5. để kiểm tra
  diǎn
Nhấn và lưu vào
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc