Tiếng Trung giản thể

黧黑

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 黧黑

  1. da ngăm đen
    líhēi
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

面色黧黑
miànsè líhēi
ngăm đen

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc