Dịch của 齐 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 齐

Ý nghĩa của 齐

  1. hoàn thành
  2. thậm chí
  3. gọn gàng

Ví dụ câu cho 齐

一切准备齐了
yīqiè zhǔnbèi qíle
mọi thứ đã sẵn sàng
人都到齐了
rén dū dào qíle
không ai vắng mặt
资料还不齐
zīliào huán bùqí
dữ liệu chưa hoàn chỉnh
男女老幼齐动手
nánnǚ lǎoyòu qí dòngshǒu
đàn ông và phụ nữ, trẻ và già, tất cả mọi người đều xuống kinh doanh cùng nhau
lỗ rốn
sự chuẩn bị
bóp
纸张收卷不齐
zhǐzhāng shōu juàn bùqí
cuộn giấy không gọn gàng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc