Dịch của 龌龊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
龌龊
Tiếng Trung phồn thể
齷齪

Thứ tự nét cho 龌龊

Ý nghĩa của 龌龊

  1. bẩn thỉu
    wòchuò

Các ký tự liên quan đến 龌龊:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc