Dịch của 龙骨 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
龙骨
Tiếng Trung phồn thể
龍骨

Thứ tự nét cho 龙骨

Ý nghĩa của 龙骨

  1. keel
    lónggǔ

Các ký tự liên quan đến 龙骨:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc