Thứ tự nét

Ý nghĩa của 龙

  1. rồng
    lóng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

属龙
shǔ lóng
sinh năm rồng
一条龙
yī tiáo lóng
một con rồng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc