Dịch của X光机 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
X光机
Tiếng Trung phồn thể
X光機

Thứ tự nét cho 光机

Ý nghĩa của X光机

  1. máy chụp Xquang
    <X> guāngjī

Các ký tự liên quan đến X光机:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc