Dịch của X线片 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
X线片
Tiếng Trung phồn thể
X線片

Thứ tự nét cho 线片

Ý nghĩa của X线片

  1. chụp X quang
    <X>xiànpiān

Các ký tự liên quan đến X线片:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc