Dịch của 一刹那 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一刹那
Tiếng Trung phồn thể
一剎那

Thứ tự nét cho 一刹那

Ý nghĩa của 一刹那

  1. lập tức
    yīchànà; yíchànà

Các ký tự liên quan đến 一刹那:

Ví dụ câu cho 一刹那

一刹那的害羞
yī chànà de hàixiū
một sự xấu hổ ngay lập tức
一刹那也不中止
yīchànà yěbù zhōngzhǐ
không dừng lại một giây
在一刹那间
zài yī chànàjiān
ngay lập tức
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc