Dịch của 一锅粥 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
一锅粥
Tiếng Trung phồn thể
一鍋粥

Thứ tự nét cho 一锅粥

Ý nghĩa của 一锅粥

  1. một mớ hỗn độn
    yīguōzhōu

Các ký tự liên quan đến 一锅粥:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc