Dịch của 不用说 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不用说
Tiếng Trung phồn thể
不用說

Thứ tự nét cho 不用说

Ý nghĩa của 不用说

  1. không cần nói rằng
    bùyòng shuō; búyòng shuō

Các ký tự liên quan đến 不用说:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc