Dịch của 不能不 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
不能不
Tiếng Trung phồn thể
不能不

Thứ tự nét cho 不能不

Ý nghĩa của 不能不

  1. không thể nhưng; phải
    bùnéngbù

Các ký tự liên quan đến 不能不:

Ví dụ câu cho 不能不

他不能不解决这些问题
tā bùnéngbù jiějué zhèixiē wèntí
anh ấy không thể không giải quyết những vấn đề này
这不能不引起我们的担忧
zhèbù néng bù yǐnqǐ wǒmen de dānyōu
điều đó chỉ có thể khiến chúng ta lo lắng
我们不能不赞成这一概念
wǒmen bùnéng bùzànchéng zhè yī gàiniàn
chúng ta phải đồng ý với khái niệm này
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc