Thứ tự nét

Ý nghĩa của 丙

  1. ngày thứ ba
    bǐng
  2. Cháy
    bǐng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

得了个丙
dé le ge bǐng
để có được một C
丙等
bǐng děng
lớp ba
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc