Dịch của 串味儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
串味儿
Tiếng Trung phồn thể
串味兒

Thứ tự nét cho 串味儿

Ý nghĩa của 串味儿

  1. để hấp thụ mùi của sth. khác
    chuànwèir

Các ký tự liên quan đến 串味儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc