Dịch của 主题歌 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
主题歌
Tiếng Trung phồn thể
主題歌

Thứ tự nét cho 主题歌

Ý nghĩa của 主题歌

  1. nhạc nền
    zhǔtígē

Các ký tự liên quan đến 主题歌:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc