Thứ tự nét

Ý nghĩa của 价

  1. giá bán
    jià
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

全价商品
quánjià shāngpǐn
mặt hàng giá đầy đủ
会员价
huìyuánjià
giá thành viên
价签
jiàqiān
nhãn giá
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc