Dịch của 供 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 供

Ý nghĩa của 供

  1. cung cấp, cung cấp
    gōng

Ví dụ câu cho 供

供系统
gōng xìtǒng
hệ thống cung cấp
直供
zhí gōng
cung cấp trực tiếp
供配电
gōng pèidiàn
cung cấp và phân phối điện
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc