Dịch của 倒计时 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
倒计时
Tiếng Trung phồn thể
倒計時

Thứ tự nét cho 倒计时

Ý nghĩa của 倒计时

  1. đếm ngược
    dàojìshí

Các ký tự liên quan đến 倒计时:

Ví dụ câu cho 倒计时

倒计时是什么时候开始的?
dǎojìshí shìshímó shíhòu kāishǐ de ?
đếm ngược bắt đầu khi nào?
坚持存活到倒计时结束
jiānchí cúnhuó dào dǎojìshí jiéshù
sống sót cho đến khi kết thúc đếm ngược
倒计时显示牌
dǎojìshí xiǎnshì pái
bảng hiển thị đếm ngược
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc