Dịch của 八哥儿 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
八哥儿
Tiếng Trung phồn thể
八哥兒

Thứ tự nét cho 八哥儿

Ý nghĩa của 八哥儿

  1. có một con chim
    bāgēr

Các ký tự liên quan đến 八哥儿:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc