Dịch của 公开信 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
公开信
Tiếng Trung phồn thể
公開信

Thứ tự nét cho 公开信

Ý nghĩa của 公开信

  1. thư ngỏ
    gōngkāixìn

Các ký tự liên quan đến 公开信:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc